Mae sefydliadau fel Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro … yn deall bod creadigrwydd yn dyfrhau meithrinfeydd ein seici a’n dychymyg, gan fraenaru’r tir lle gall lles a chynaliadwyedd gael eu meithrin a bwrw gwreiddiau. Yn awr, yn fwy nag erioed, mae’n bryd buddsoddi yng nghyfalaf creadigol yr unigolyn a all ddatgloi dychymyg, gweledigaeth, a photensial. Mae lles cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd y wlad yn dibynnu ar hynny. Nick Capaldi, Prif Weithredydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Mawrth 2015

BETH SY'N EIN GWNEUD NI'N ARBENNIG?
CREADIGRWYDD PERSON-GANOLOG
PROSESAU CREADIGOL
POBL GREADIGOL
PROJECTAU CREADIGOL

Mae Cwm a Bro yn mynd o gwmpas eu gwaith mewn ffordd mor anhygoel o sensitif – yn y cyswllt hwn, maent yn arloesi ym maes Celfyddydau Cymuned yng Nghymru. Hilary Farr, Swyddog Datblygu’r Celfyddydau, Cyngor y Celfyddydau, 2016

EIN GWASANAETHAU

separator

Yn ogystal â’n gwaith Celfyddydau Cymuned, Creadigrwydd Person-Ganolog a Chreadigrwydd ar gyfer Lles,
rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau creadigol ar gyfer sefydliadau, busnesau a chyrff sector cyhoeddus.

CYRSIAU HYFFORDDI

Cynigir amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi ar gyfer timau staff a defnyddwyr gwasanaethau. Cysylltwch â ni.

CYNYRCHIADAU FFILM

Gallwn gynhyrchu ffilmiau a ffotograffau i gyfleu eich neues.

Cysylltwch â ni.

PROJECTAU PWRPASOL

Gallwn ddylunio projectau creadigol ar gyfer eich sefydliad, eich busnes neu eich cleientiaid.

Cysylltwch â ni.

DYLUNIO GWE A PHRINT

Os ydych chi’n hoffi golwg y wefan yma, gallwn greu dyluniadau gwe/print ar eich cyfer.

Cysylltwch â ni.

EIN CLEIENTIAID

TANYSGRIFIWCH I’N LLYTHYR NEWYDDION

Chwilio Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro
Share:
Profiles: